Garantieplan Veko Lightsystems

Download ons Garantieplan

Veko Lightsystems BVBA levert een kwaliteitssysteem. Dat kunt u zien aan de garanties die wij geven.

Veko kent twee soorten garanties: Basis en Premium

Basic Garantie: 5 jaar garantie

De Basic garantie van 5 jaar is standaard op onze LED armaturen. Op accu’s van decentrale
noodverlichting geven wij 1 jaar garantie en op alle overige producten 2 jaar.
Als wij de verlichting voor u hebben gemonteerd, controleren wij deze tussen de 200 branduren
en 1 jaar na oplevering éénmalig voor u, mits u zelf zorgt voor een geschikte hoogwerker.
Eventuele defecten verhelpen we.
Al onze LED armaturen zijn voorzien van Osram / Philips driver die als leverancier / fabrikant eveneens
een garantie van 5 jaar bieden op hun producten.


Een LED armatuur wordt als defect beschouwd wanneer:
• Het in de eerste twee jaar defect is of 10% minder lichtstroom uitstuurt dan nominaal
• het in het derde en vierde jaar 20% minder lichtstroom uitstuurt
• het na het vierde jaar 30% minder lichtstroom uitstuurt.

Premium Garantie: 10 jaar garantie


Tegen een meerprijs (deze is afhankelijk van de projectgrootte en te betalen bij opdracht) verlengt u de
garantietermijn van de armaturen naar maximaal 10 jaar. Wij komen de verlichting, als wij deze voor u
hebben gemonteerd, tussen 200 branduren en 1 jaar na oplevering, éénmalig controleren.
Na 5 jaar controleren wij de verlichting nog eens éénmalig. In beide gevallen zorgt u zelf voor een
geschikte hoogwerker.
Veko zorgt voor al het materiaal dat nodig is om de service uit te voeren.


Een LED armatuur wordt als defect beschouwd wanneer:
• Het in de eerste twee jaar defect is of 10% minder lichtstroom uitstuurt dan nominaal
• het in het derde en vierde jaar 20% minder lichtstroom uitstuurt
• het na het vierde jaar 30% minder lichtstroom uitstuurt.


U geniet dus 10 jaar lang zorgeloos van uw verlichting en weet bij de aanschaf precies
wat de verlichting u jaarlijks gaat kosten.

Garantievoorwaarden algemeen


• Wanneer wij voor service komen, vragen wij u om ervoor te zorgen dat er geen obstakels onder de
armaturen staan en dat wij deze vrij kunnen bereiken. Als dit niet mogelijk is, vragen wij u er zelf voor te
zorgen dat onze monteur op een veilige manier het armatuur kan vervangen, conform de eisen die de ARAB
aan deze werkzaamheden stelt.
• Veko vervangt defecte materialen tijdens normale werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur).
Controle en service voeren we aaneengesloten, zonder oponthoud, uit. Wanneer we niet binnen normale
werkuren of aaneengesloten kunnen werken, worden de extra kosten in overleg vooraf bepaald.
• Als er sprake is van meer dan 5% uitval binnen 2 jaar, neemt u dan contact op met onze serviceafdeling.
Deze stelt een onderzoek in en zorgt, als Veko aansprakelijk is voor deze uitval, voor kosteloze uitwisseling
van de defecte armaturen. De oorspronkelijke garantietermijn blijft dan wel gehandhaafd en wordt niet
opgeschoven.
• Veko is niet aansprakelijk voor gevolgschade die ontstaat door defecten van ons product.
• Veko garandeert dat alle producten tot minimaal 10 jaar na aankoop nageleverd kunnen worden,
door vergelijkbare producten, die in vorm en karakteristiek vergelijkbaar zijn met het oorspronkelijke product.
• Als er tijdens de garantietermijn een gebrek wordt gemeld, krijgt een vertegenwoordiger van Veko recht
van toegang tot het gebrekkige product of systeem, ter controle van niet-conformiteit.

De garantie geldt uitsluitend als:


• De producten conform de installatievoorschriften en meegeleverde gebruiksaanwijzing zijn geïnstalleerd
• De producten niet onder of boven de op de driver of voorschakelapparaat aangegeven spanningswaarden
of Tc temperaturen komen
• Er zich geen abnormale omstandigheden voordoen in de stroomvoeding, zoals spanningspulsen,
overspannings- en onderspanningswaarden die de grenswaarden van de producten, zoals aangegeven staan
op de driver of het voorschakelapparaat, overschrijden. (Wij raden u ook aan om de verlichting niet op de
bouwspanning aan te sluiten.)
• Het product niet direct in contact is gekomen met vocht (geldt bij IP54 en IP65 in beperkte vorm daar deze
bestand zijn tegen vocht volgens de IP Classifi catie). De IP graad wordt pas behaald wanneer het product
volledig is gemonteerd volgens de montagehandleiding.

Veko zorgt voor het vervangend materiaal en het defecte materiaal wordt naar ons retour gestuurd,
waarna de fabrikant het onderzoekt. De conclusie van dit onderzoek bepaalt of de garantiebepalingen
van toepassing zijn op het product.

Download ons Garantieplan