Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2018

 

Wie verzamelt of verwerkt uw persoonsgegevens?

Veko Lightsystems BV ("Veko" of "wij"), gevestigd te Gulkenrodestraat 7/10, B-2160 Wommelgem, Belgie, zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.veko.be of door aanschaf van onze producten, door gebruikmaking van onze tools en diensten, bij het opvragen van informatie, samples of documentatie of bij het abonneren op onze nieuwsbrieven.


Contactgegevens:
Veko Lightsystems BV
www.veko.be
+32 3 827 21 96

Mevrouw Karin De Cleen is de Functionaris Gegevensbescherming van Veko Lightsystems BV. Zij is te bereiken via .

Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw privacy dan ook serieus.
Deze Privacyverklaring heeft als doel u een duidelijk beeld te geven van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om uw persoonsgegevens te beschermen, de rechten die u heeft en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over uw gegevens, en de bescherming van uw privacy.
In deze privacyverklaring vindt u onder meer de volgende informatie:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren
 • Informatie over het delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
 • Informatie over hoe u, uw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of verwijderen
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam en geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw functie aan te geven of uw productinteresse kenbaar te maken. Dit kan door u aangegeven zijn via de website, in correspondentie of telefonisch.
 • Internetbrowser en apparaat-type.

Een aantal persoonsgegevens worden op de website als een verplicht veld (aangegeven met een asterisk [*] ). Deze verplichte informatie is nodig om de gevraagde diensten te kunnen bieden, zoals het verzenden van een productsample of offerte.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een productsample of offerte.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrieven: bij het uitschrijven van een nieuwsbrief zullen uw gegevens gerelateerd aan deze nieuwsbrief uiterlijk binnen twee weken, na een opt-out, worden verwijderd.
 • Bij een informatieverzoek, offerte- of brochure-aanvraag zullen uw gegevens niet langer dan tien jaar bewaard worden.
 • Indien er een relatie ontstaat, door bijvoorbeeld de afname van een product of productsample zullen de gegevens voor de duur van de relatie plus maximaal tien jaar na beëindiging van de relatie bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden


Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Derden partijen en doel van de gegevensdeling:

 • Deling met in opdracht werkende marketing- en reclamebureau(s) met als doel; mailingen te verzorgen, de website(s) te verbeteren (o.a. ter controle en verbetering van formulieren op de website). Tevens zullen deze verwerkende partij(en) toegang hebben tot de Google Analytics data van onze website, dit ter verbetering van de gebruikerservaring en conversieregistratie binnen de website.
 • Opname van gegevens in ons (online) CRM pakket met als doel u de gewenste materialen te kunnen sturen zoals productsamples of offertes, u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, of om goederen en diensten bij u af te leveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Op onze website worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. Alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verder optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics


De Analytics cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Voor een juiste verwerking, conform de privacy wetgeving, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Binnen Google Analytics hebben wij de IP-adressen laten anonimiseren en is het gegevens delen met Google uitgezet. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

 

Onze Cookies

De cookies op deze website zijn voor u uitgeschakeld
U kan de cokkies terug inschakelen via de onderstaande knop.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waar wij over beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Rijksregisternummer onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy Commissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemenee passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (+32 3 827 21 96) of via .

 

Wijzigingen in Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij raden u aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

 

Disclaimer

Copyright

Veko Lightsystems BV verleent u het recht om de materialen op deze website uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities respecteert die worden omvat in de originele materialen of kopieën van de materialen. U dient de materialen op deze site op geen enkele wijze te wijzigen of te reproduceren, publiekelijk ten toon te stellen, te gebruiken, te distribueren of op andere wijze te gebruiken voor een willekeurig publiek of commercieel doel. In verband met deze voorwaarden, is elk gebruik van deze materialen op elke willekeurige site of computer met netwerkverbinding voor elk willekeurig doel verboden. De materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en elk ongeautoriseerd gebruik van materiaal op deze site heeft mogelijk overtreding van auteursrecht, handelsmerk, en andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om deze site te gebruiken automatisch ingetrokken en dient elk gedownload of afgedrukt materiaal onmiddellijk te worden vernietigd.

Koppelingen naar andere websites

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u de Veko Lightsystems BV website. Veko Lightsystems BV heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacybeleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Veko Lightsystems BV bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Aansprakelijkheid

Veko Lightsystems BV is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op deze site. Als de gebruikmaking van de materialen of informatie van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van uitrusting of gegevens, neemt u daarvoor alle kosten voor uw rekening.