Binnen VEKO streven we naar energie-efficiënte bedrijfsvoering, als een cruciaal onderdeel van onze duurzaamheidsinspanningen. Dit houdt in dat we continu op zoek zijn naar manieren om ons energieverbruik te verminderen en onze processen te optimaliseren om zo min mogelijk impact op het milieu te hebben.

 

Een van onze belangrijkste pijlers is het implementeren van energiebesparende maatregelen in al onze operationele faciliteiten. We investeren in moderne technologieën die ons in staat stellen om energie-efficiënter te produceren en te opereren. Dit omvat het gebruik van geavanceerde apparatuur met een laag energieverbruik en het optimaliseren van onze productieprocessen om verspilling te minimaliseren.

 

Bovendien maken we actief gebruik van hernieuwbare energiebronnen waar mogelijk. Door te investeren in zonne-energie en andere duurzame energiebronnen, verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verminderen we onze uitstoot van broeikasgassen. We implementeren ook strikte energiebeheersystemen en monitoren voortdurend ons energieverbruik om inefficiënties op te sporen en aan te pakken. Door middel van regelmatige audits en evaluaties streven we ernaar om onze energieprestaties voortdurend te verbeteren en onze ecologische voetafdruk  te minimaliseren.

 

In onze fabrieken in Nederland en onze kantoren in België nemen we actief energiebesparende maatregelen en zetten we in op investeringen in hernieuwbare energiebronnen waar mogelijk. We hanteren in onze eigen vestiging in Lier diverse  duurzame initiatieven zoals; afvalscheiding, wij sorteren ons oud afval zorgvuldig om hergebruik te maximaliseren en afvalstromen te verminderen, wij doen ook aan regenwaterbenutting, dat betekent dat het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor niet – potable doeleinden, zoals toiletspoeling. Bovendien werken wij nauw samen met Recupel voor de verantwoorde verwerking van oude verlichting van onze relighting projecten. Onze zonnepanelen vangen het energieverbruik op van onze gebouwen en magazijnen. Het wagenpark bestaat voor een groot deel uit hybride of full electric wagens. 

 

Door middel van efficiënt energiebeheer verminderen we onze CO2-uitstoot en dragen we bij aan een schonere omgeving.

Onze toewijding aan energie-efficiëntie gaat hand in hand met ons streven naar zakelijk succes en verantwoordelijkheid. Door te investeren in duurzame energieoplossingen en energiebesparende maatregelen, afvalstromen te verminderen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, streven we naar een balans tussen economische groei en milieubewustzijn.